Jdi na obsah Jdi na menu

Rozpočet školy

7. 12. 2017

Schváleno radou

Rozpočet na rok 2019

Položka Název položky Schválený rozpočet  k 1.1.2018 Očekávané plnění  r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2019
Třída Skupina Syntetický účet        
  50   Spotřebované nákupy    1 323 000,00 Kč   1 243 000,00 Kč    1 283 000,00 Kč
    501 Spotřeba materiálu       843 000,00 Kč       843 000,00 Kč       843 000,00 Kč
      potraviny       620 000,00 Kč       620 000,00 Kč       620 000,00 Kč
      materiál       183 000,00 Kč       183 000,00 Kč       183 000,00 Kč
      OTE         40 000,00 Kč         40 000,00 Kč          40 000,00 Kč
    502 Spotřeba energie       480 000,00 Kč       400 000,00 Kč       440 000,00 Kč
      Spotřeba voda         50 000,00 Kč         50 000,00 Kč          50 000,00 Kč
      Spotřeba plyn       320 000,00 Kč       240 000,00 Kč       280 000,00 Kč
      Spotřeba el. energie       110 000,00 Kč       110 000,00 Kč       110 000,00 Kč
             
  51   Služby       666 000,00 Kč       716 000,00 Kč       646 000,00 Kč
    511 Opravy a udržování MÚ       380 000,00 Kč       380 000,00 Kč       300 000,00 Kč
      Opravy a udržování        155 000,00 Kč       155 000,00 Kč       195 000,00 Kč
      Ostatní služby         90 000,00 Kč       140 000,00 Kč       110 000,00 Kč
      Bankovní poplatky         20 000,00 Kč         20 000,00 Kč          20 000,00 Kč
      Telefon         20 000,00 Kč         20 000,00 Kč          20 000,00 Kč
      Poštovné            1 000,00 Kč           1 000,00 Kč            1 000,00 Kč
             
  52   Osobní náklady     5 749 160,00 Kč   5 749 160,00 Kč    6 315 874,00 Kč
    521 Mzdové náklady SR    4 136 523,00 Kč   4 136 523,00 Kč    4 550 175,00 Kč
    524 Zákonné  pojištění - odvody SR    1 406 418,00 Kč   1 406 418,00 Kč    1 547 059,00 Kč
    527 FKSP SR         82 331,00 Kč         82 331,00 Kč          90 564,00 Kč
      ONIV SR         41 888,00 Kč         41 888,00 Kč          46 076,00 Kč
      Mzdové náklady MÚ         82 000,00 Kč         82 000,00 Kč          82 000,00 Kč
            0,00 Kč
             
  55   Odpisy, DDHM       259 000,00 Kč       289 000,00 Kč       255 000,00 Kč
    551 Odpisy dlouhodobého majetku         79 000,00 Kč         79 000,00 Kč          75 000,00 Kč
    558 DDHM       180 000,00 Kč       210 000,00 Kč       180 000,00 Kč
             
5     Náklady celkem    7 997 160,00 Kč   7 997 160,00 Kč    8 499 874,00 Kč
  60   Výnosy z prodeje služeb       970 000,00 Kč       970 000,00 Kč    1 000 000,00 Kč
      stravné       620 000,00 Kč       620 000,00 Kč       620 000,00 Kč
      školné       350 000,00 Kč       350 000,00 Kč       380 000,00 Kč
             
  66   Finanční výnosy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
    662 Úroky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
             
  67   Výnosy z transferů    7 027 160,00 Kč   7 027 160,00 Kč    7 499 874,00 Kč
    672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů    5 667 160,00 Kč   5 667 160,00 Kč    6 233 874,00 Kč
      Příspěvek zřizovatele    1 360 000,00 Kč   1 360 000,00 Kč    1 266 000,00 Kč
            0,00 Kč
             
6     Výnosy celkem    7 997 160,00 Kč   7 997 160,00 Kč    8 499 874,00 Kč
6-5     Výsledek hospodaření 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
             
         
             
           

Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 

Položka Název položky Návrh na r. 2019 Výhled na r.2020 Výhled na r.2021
Třída Skupina        
  50 Spotřebované nákupy     1 297 000,00 Kč    1 322 000,00 Kč    1 322 000,00 Kč
  51 Služby        646 000,00 Kč       726 000,00 Kč       726 000,00 Kč
  52 Osobní náklady     6 315 874,00 Kč    6 627 567,00 Kč    6 954 845,00 Kč
  55 Odpisy          75 000,00 Kč         50 000,00 Kč         50 000,00 Kč
  55 DDHM        180 000,00 Kč       180 000,00 Kč       180 000,00 Kč
5   Náklady celkem     8 513 874,00 Kč    8 905 567,00 Kč    9 232 845,00 Kč
  60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží     1 000 000,00 Kč    1 000 000,00 Kč    1 000 000,00 Kč
  66 Finanční výnosy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
  67 Výnosy z transferů     7 499 874,00 Kč    7 905 567,00 Kč    8 232 845,00 Kč
6   Výnosy celkem     8 499 874,00 Kč    8 905 567,00 Kč    9 232 845,00 Kč
           
           

 

 

 

Rozpočet  na rok 2018 (schválený dne 13.12.2017 RM Blatná)

 

Položka

Název položky Schválený rozpočet r. 2017 Očekávané naplnění r.2017 Návrh rozpočtu r.2018
Třída Skupina Syntetický účet        
  50   Spotřebované nákupy 753000 1233000 1323000
    501 Spotřeba materiálu 753000 753000 843000
      potraviny 540000 540000 620000
      materiál 183000 183000 183000
      OTE 30000 30000 40000
    502 Spotřeba energie 480000 480000 480000
      voda 50000 50000 50000
      plyn 320000 320000 320000
      el. energie 110000 110000 110000
             
  51   Služby      
    511 opravy a udržování MÚ 380000 380000 380000
      opravy a udržování 155000 155000 155000
      ostatní služby 90000 90000 90000
      bank. poplatky 20000 20000 20000
      telefon 20000 20000 20000
      poštovné 1000 1000 1000
             
  52   osobní náklady 5161526 5161526 5605572
    521 mzdové náklady 3661922 3661922 4028114
    524 zák.poj.-odvody SR 1245053 1245053 1369558
    527 FKSP SR 73238 73238 80562
      ONIV SR 41216 41216 45338
      Mzdové náklady MÚ 82000 82000 82000
      Mzdové náklady-rozvoj.program st. 57097 57097 0
             
  55   Odpisy,DDHM 259000 259000 259000
    551 odpisy DM 79000 79000 79000
    558 DDHM 180000 180000 180000
             
5             Náklady celkem               
  60   Výnosy z prodeje služeb 880000 880000 970000
      stravné 540000 540000 620000
      školné 340000 340000 350000
             
  66   Finanční výnosy      
    662 úroky 0 0 0
             
  67   Výnosy z transferů 6439526 6436526 6883572
    672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 5021429 5021429 5523572
      Příspěvek zřiz. 1360000 1360000 1360000
      Dotace RP 58097 58097 0
             
6            Výnosy celkem          7319526  7319526 7853572
6-5     Výsledek hospdaření 0 0 0

Datum zpracování: 4. 10. 2017

Kontakt na zpracovatele: Vladimíra Přerostová, 383 422 980

 

Střednědobý výhled

Položka Název položky

Návrh na

r. 2018

Výhled na

r. 2019

Výhled na

r. 2020

Třída Skupina        
  50 Spotřebované nákupy 1323000 1323000 1323000
  51 Služby 666000 666000 666000
  52 Osobní náklady 5605572 6157929 6765522
  55 Odpisy 79000 79000 79000
  55 DDHM 180000 180000 180000
5   Náklady celkem 7853572 8405929 9013522
  60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 970000 970000 970000
  66 Finanční výnosy 0 0 0
  67 Výnosy z transferů 6883572 7435929 8043522
6   Výnosy celkem 7853572 8405929 9013522