Jdi na obsah Jdi na menu

ŠVP

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3.jpg

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 Název: " SE SLUNÍČKEM ZA POZNÁNÍM"

 Motto:   Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch, třeba i malý.

 Naše vize:        ROZZÁŘENÁ ŠKOLKA UVNITŘ I NAVENEK

spolupracující a vstřícný kolektiv

spokojené a radostné děti

- aktivně se podílející rodiče

příjemné a útulné prostředí

společné prožívání v souladu s okolím

Školka, kde se děti cítí bezpečně, spokojeně a jsou šťastné. Celý kolektiv zaměstnanců společně s rodiči a další veřejností našeho města jim k tomu aktivně napomáhá. Všichni se respektují, spolupracují, nesou zodpovědnost za sebe i za okolí, ve kterém žijí. Snaží se jej ochránit a pečovat o něj.

    Charakteristika programu vychází z jeho názvu. Slunce je ústřední hvězda sluneční soustavy a krouží kolem něj ostatní planety. Stejně tak je pro nás dítě, jakýmsi sluníčkem ve středu naší pozornosti, sluníčkem uvnitř i navenek.

SLUNCE UVNITŘ:

Podíváme-li se malému dítěti do očí, spatříme v nich nadšení, radost, touhu a chuť poznávat a objevovat.

SLUNCE NAVENEK:

Děti jsou fyzicky velmi citlivé a křehké. I přes svůj "malý" věk a vzrůst získávají jejich pohyby určitou ladnost, hbitost a eleganci. Uvědomují si svoji pohlavní roli, smyslové vnímání je velmi intenzivní.

   

     Tento vzdělávací program je kompaktní, propojený celek, na kterém neustále pracuje celý tým pedagogů a dotváří jeho podobu tak, aby odpovídala požadavkům RVP PV a odrážela podmínky naší mateřské školy. Vzhledem k tomu, v jaké lokalitě se nachází, neuvažujeme o speciálním zaměření. Při výchovně-vzdělávací práci budeme využívat denního kontaktu dětí s přírodou a možností ji bezprostředně pozorovat a postupně poznávat. Proto bude naší snahou v dětech pěstovat lásku k přírodě, ke všemu, co je obklopuje, učit je vážit si života ve všech jeho podobách.

 

 Vzdělávací program celého roku je rozdělen dle ročních období do čtyř integrovaných bloků, jejich názvy jsou formulovány s využitím dětské poezie tak, aby byly dětem blízké a srozumitelné.

Dále jsou bloky rozpracovány do jednotlivých měsíčních tematických celků, které jsou pro naši školu společné. V rámci tříd budeme tyto celky dále konkretizovat v Třídních vzdělávacích programech formou časově neomezených a výběrově volných podtémat.    

 

   Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže během předškolního věku.Umožní dítěti hledat samostatně cesty tvořivým myšlením i vlastním nápadem.