Jdi na obsah Jdi na menu

    Organizace školního roku 2018/2019

6.jpg

ODDĚLENÍ

NÁZEV

PANÍ UČITELKA

PANÍ UČITELKA

1.

  Sluníčka  Petlánová Hana   Křišťanová Hana

2.

  Berušky   Motejzíková Petra

  Kyznarová Jana

3.

  Kapříci   Pincová Alena  Bc. Petlánová   Gabriela

4.

  Čápata   Bc.Šejvarová  Zdeňka  Mgr.Hajnová Jitka

         V letošním školním roce navštěvuje MŠ Šilhova celkem 112 řádně přihlášených dětí, které jsou rozděleny do 4 oddělení po 28 dětech.

Školné     

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

 

     Ředitelka MŠ stanovuje úplatu podle §  123 odst.1 a 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č.43/2006 Sb. v platném znění.

 

Od 1.9.2018 do 31.8.2019 stanovuje ředitelka MŠ podle 123 odst. 1 a 4 zákona č.561/2004 SB.(školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.43/2006Sb. v platném znění základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 450,-Kč za měsíc.

     V případě, že zákonný zástupce dítěte pobírá sociální příplatek , nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ, má možnost požádat ředitelku MŠ o prominutí úplaty.

  Pro děti, které do 31.srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2018 předškolní vzdělávání povinné a úplata se nehradí.

 

Stravné

 Stravování se řídí výživovými normami pro předškolní děti. Výše stravného  se řídí dle platné vyhlášky podle věku dítěte. Úhrada stravného se provádí zpětně za minulý měsíc, podle skutečně odebraného jídla.

Při nepřítomnosti dítěte je nutné stravování odhlásit - je možné i ve stávající den nejpozději do 8:00 hodin ( lze informovat pouze paní učitelky na třídách ).

 od 4.9.2018 platí

 

CENY STRAVNÉHO DĚTI  3 - 6 let                                       DĚTI 7 a více let
dopolední svačina   9,00 Kč                                                             9,00 Kč
oběd 18,00 Kč                                                            21,00 Kč
odpolední svačina  8,00  Kč                                                              8,00 Kč
CELKEM 35,00 Kč                                                            38,00 Kč   

  

 

Způsoby placení stravného a  úplaty za předškolní vzdělávání

a) bezhotovostním  převodem  = povolením inkasa z  účtu

 pro MŠ č.ú. 682473349/0800